Hjem

Ønsker man at være medlem af vores klub

kan man sende en mail med navn

adresse tlf nr og mail.

 

info@kalvebodernesfiskeklub.dk

  Indmeldelsesgebyret er kr. 100.-

derefter er det gratis at være medlem.

 

Er du under 16 år skal du have en voksen med når vi tager på vandet/tur.

 

 

Bank info.: reg nr.1671

Konto nr. 0000888400

Følg os på Facebook

Generalforsamling

 

Tirsdag 3. april 2018 kl 19.00 i Troldanden

 

Dagsorden jvf. vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3.Bestyrelsens beretning v/formanden

4.Fremlæggelse af regnskab

5.Indkomne forslag

6.Valg: Næstformand og kasserer er på valg

7.Revisor

8.1 revisorsuppleant

9.Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet skal være enten formanden eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bank info

reg nr. 1671 konto nr. 0000888400

 

Husk at skrive dit navn på indbetalingen.

 

 

 

 

 

 

 

Kalvebodernesfiskeklub.dk

© 2014 - 2015 • Privacy Policy • Terms of Use